Lukiolaisten koulumatkatuki muut kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija

Koulumatkatuki – muut kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija

Alla lyhyesti tietoa muille kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetuille opiskelijoille Kelan etuuksista. Lisätietoa kela.fi

Koulumatkatukea haetaan paperilomakkeella KM1, joka palautetaan oppilaitokseen. Oppilaitos täyttää oppilaitoksen osion ja kirjoittaa tarvittaessa ostotodistuksen lippua (matkakorttia) varten.

Koulumatkatuen edellytyksenä on, että

Tukiaika:

 

Opiskelijalla itsellään on ilmoitusvelvollisuus ilmoittaa Kelaan mahdollisista koulumatkatukea koskevista muutoksista.

 

Koulumatkatukihakemusta varten sovi aika soittamalla 044–571 6489 /Katja Vastamäki

Mukaan tarvitset tulostetun hakemuksen (KM1) Kelan sivuilta, johon olet täyttänyt omat tietosi. Voit olla yhteydessä jo elokuun alussa, jotta saat heti koulun alettua etuuden käyttöösi.