Oppilastietojen tarkastus Wilmassa, koskee vain peruskoulua


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille