Kirkonkylän koulun oppi- ja välituntien ajat alkaen 1.8.2016


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille