Sinilähteen koulun koulupäivän rakenne

Sinilähteen koulun koulupäivän rakenne

8.00 – 8.45 ensimmäinen oppitunti

8.50 – 9.35 toinen oppitunti

9.35 – 10.05 VÄLITUNTI

10.05 – 12.00 kolmas ja neljäs oppitunti

12.00 – 12.30 VÄLITUNTI

12.30 – 13.15 viides oppitunti

13.15 – 13.30 VÄLITUNTI

13.30 – 14.15 kuudes oppitunti

Ruokailut on järjestetty luokittain 10.30, 10.50 tai 11.10.