Oppilastietojen tarkastus Wilmassa, koskee vain peruskoulua

Alkavalla lukuvuodella 2023–2024 ensimmäistä kertaa Heinolan peruskouluissa huoltajat pääsevät tarkastamaan oppilastietojen tarkastus- lomakkeet sähköisesti Wilmassa. Samassa yhteydessä huoltajat tarkastavat myös oppilaan medialuvat.

Huoltajia pyydetään tarkastamaan lomakkeet ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta. Lomakkeet pidetään avoinna 20.8.2023 saakka, nämä löytyvät Wilman yläpalkista Lomakkeet- kohdasta. Lomakkeet ovat täytettävissä vain nettiselaimella osoitteessa https://wilma.heinola.fi/, ei mobiilisovelluksella.

Muutoksella haetaan helppoutta ja samalla sen tavoitteena on vähentää oppilaitosten kirje- ja sähköpostiliikennettä. Huoltajat näkevät huollettavansa koulunkäyntiin liittyvät tiedot paikkakunnasta riippumatta. Näin myös etävanhempi pääsee lähemmäksi lapsen arkea.

Kaikkia tietoja ei huoltaja itse pääse lomakkeelle muokkaamaan, mm. uskonto. Mikäli näihin kohtiin tarvitaan muutoksia, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaitoksen palvelusihteeriin tai rehtoriin.

Toivomme, että mahdollisimman monella huoltajalla olisi Wilma-tunnukset, jolloin koulun ja kodin välinen yhteydenpito on helppoa.

Tunnusten teko onnistuu ohjeilla, jotka löytyvät wilman kirjautumissivulta Huoltajatunnusten luominen ja huoltajaroolin lisääminen.  Jos tarvitset apua, lapsesi koulun palvelusihteeri auttaa. Koulujen yhteystiedot löydät Heinolan kaupungin verkkosivuilta: https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/.