HENKILÖKOHTAISTEN TUNNUSTEN LUOMINEN, ALOITA TÄSTÄ

HENKILÖKOHTAINEN TUNNUS TEHDÄÄN TÄÄLLÄ täällä

OHJE HENKILÖKOHTAISEN TUNNUKSEN TEKOON VAIHE VAIHEELTA:

http://www.starsoft.fi/public/?q=fi/node…